Swój cel Fundacja realizuje poprzez sponsorowanie i organizację szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych dla lekarzy i pielęgniarek, poświęconych w szczególności najnowszym osiągnięciom w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu żylnego. 

Środki na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie jej kosztów pochodzą z:

  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  5. zysków uzyskanych z działalności gospodarczej.

O NAS

Fundacja na rzecz Rozwoju Flebologii, została założona w 2016 roku. Jest niezależną pozarządową organizacją, której celem jest wspieranie postępu w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny zajmującej się chorobami naczyń żylnych, czyli flebologii.

Fundacja na rzecz Rozwoju Flebologii została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000603996.

Priorytetowym zadaniem Fundacji na rzecz Rozwoju Flebologii jest popularyzowanie ogólnej wiedzy medycznej, a zwłaszcza tej dotyczącej diagnostyki chorób żył, ich leczenia i profilaktyki.

Aktywność Fundacji jest adresowana nie tylko do środowiska medycznego, ale również, a może zwłaszcza, do wszystkich Pacjentów. Szczególne znaczenie ma działalność edukacyjna Fundacji, popularyzująca praktyczną wiedzę o chorobach żył i ich zapobieganiu wśród seniorów, prowadzona we współpracy z tzw. Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

Fundacja sponsoruje badania naukowe, zwłaszcza w dziedzinie flebologii, w ramach stypendiów i grantów naukowo-badawczych, adresowanych szczególnie do młodych naukowców i lekarzy. Program stypendialny naszej Fundacji obejmuje również możliwość finansowania pobytów szkoleniowych dla młodych lekarzy z Polski w wiodących ośrodkach zagranicznych.


Fundacja na rzecz Rozwoju Flebologii i jej założyciele współpracują z wieloma polskimi i światowymi organizacjami flebologicznymi.
Fundacja na rzecz Rozwoju Flebologii jest organizacją non-profit, a zdobywane przez nią środki, pochodzące m.in. z darowizn, spadków, dotacji czy zbiórek lub imprez publicznych, przeznacza na realizację celów statutowych.

Dziękujemy za wszystkie wpłaty. Każda z nich to dla nas wsparcie pozwalające nam lepiej realizować naszą misję i rozwijać wszystkie działania edukacyjne i naukowe.

ZARZĄD FUNDACJI

Cezary Szary

Prezes Zarządu

Cezary
Szary
Cezary Szary

Rada Fundacji

Justyna
Wilczko
Cezary Szary

Rada Fundacji

Tomasz
Grzela

PARTNERZY

Klinika Flebologii

KONTAKT

Fundacja na rzecz Rozwoju Flebologii

ul. Jana III Sobieskiego 14A/13, 15-014 BIAŁYSTOK

tel. +48 664 960 606

e-mail:  fundacja.flebologia@klinikaflebologii.pl

nr konta bankowego: 65 1240 6175 1111 0010 6706 7308

 

Dane do wpłat z zagranicy:

IBAN: PL 65 1240 6175 1111 0010 6706 7308
BIC (kod SWIFT): PKOP PL PW