29 maj 2017

Doskonalenie zawodowe w ramach Fundacji

Fundacja na rzecz Rozwoju Flebologii oferuje wolne miejsca na najbliższe kursy specjalistyczne z zakresu leczenia chorób żył organizowane przez zespół Kliniki Flebologii w Warszawie.

Doskonalenie zawodowe w ramach Fundacji


Fundacja na rzecz Rozwoju Flebologii wspiera młodych lekarzy, chcących rozwijać się zawodowo w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu żylnego. W tym celu Fundacja oferuje wolne miejsca w ramach kursów specjalistycznych organizowanych przez Klinikę Flebologii w Warszawie

Kandydat ubiegający się o miejsce na kursie:Podstawy skleroterapii kompresyjnej: od teorii do praktyki (dn. 16.03-17.03.2018)  powinien spełniać następujące warunki:

1. musi być lekarzem posiadającym pełne prawo wykonania zawodu (PWZ)

2. lekarz zgłaszający aplikację powinien mieć skończony co najmniej 2 rok specjalizacji

3. lekarz zgłaszający się na kurs powinien znać podstawy wykonywania badań USG Doppler
 

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach flebologicznych zapraszamy do przesyłania CV wraz listem motywacyjnym drogą elektroniczną na adres: kursy@klinikaflebologii.pl